نویسنده = فائقه حسین پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برنامه های پیاده شده درمبارزه با بحران کرونا

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 34-40

لیلا خسروی فر؛ فائقه حسین پور؛ سیفعلی اسکند زاده؛ محمدحسین مسعودی