تأثیر استرس و فشار روانی بر فشارخون بالا

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسنده

‌بهورز خانه بهداشت عکاشا مرکز بهداشتی درمانی سنگر 2 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

موضوعات


× زینب کاظمی بررسی مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی خودکارآمدی مقابله با مشکلات و خواب در زنان مبتلابه فشارخون بالا و زنان سالم.‌ پایان‌نامه کارشناسی دانشگاه پیام نور آستانه 13

× کتاب راه و رسم زندگی زناشویی (بخش استرس و مقابله با آن صفحه 90) احمد حاجی شریفی

× محتوای آموزشی بهورزان در برنامه بیماری‌ها بخش فشارخون بالا وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی معاونت بهداشت مرکز مدیریت بیماری‌های غیر واگیر

× مقاله پژوهشی در مورد اثربخشی آموزش گروهی مصون‌سازی در برابر استرس بر فشارخون در زنان مبتلابه فشارخون نویسنده مرتضی ترخان فصلنامه علمی شماره 1 بهار 1391

× بهداشت روانی مؤلف دکتر شاملو

× بهداشت روانی مؤلف دکتر حمزه گنجی