درس آموخته های بسیج ملی کنترل فشارخون

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

2 رئیس گروه بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

موضوعات