کاهش مصرف انرژی با رایانه ها و در رایانه ها

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی نیشابور

2 کارشناس مسؤول فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


https://barghnews.com

•    http://www.coolermaster.outervision.com/

•    http://www.enermax.outervision.com/

•    http://www.saba.org.ir/