خودمراقبتی تغذیه در پیشگیری از سرطان

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس مسؤول برنامه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

موضوعات


1.Mahan.K.Nutrition & DietTherapy.2012

2. راهنمای پیشگیری از سرطان، دفتر بهبود تغذیه جامعه

3.تغذیه سالم و خود مراقبتی برای پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر