مشارکت‌های جمعی در توسعه خودمراقبتی

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مدیرگروه آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


l    مجموعه گزارش‌های فنی خودمراقبتی، ترجمه و تنظیم: دکتر شهرام رفیعی فر و دکتر محمد اسماعیل مطلق و همکاران

l    بسته خدمت خود مراقبتی، همیاری و مشارکت جمعی، تالیف: دکتر شهرام رفیعی فرد همکاران

l    رئیس جمهور سلامت، گردآوری: دکتر علی اکیر سیاری، دکتر شهرام رفیعی

l    راهنمای توانمندسازی خانواده‌ها برای خودمراقبتی، تالیف: دکتر شهرام رفیعی‌فر، دکتر شهرام یزدانی، دکتر داود مقیمی