بررسی برنامه های پیاده شده درمبارزه با بحران کرونا

نوع مقاله: علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

3 رییس مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

4 کارشناس بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2020.48538.1092

کلیدواژه‌ها

موضوعات