نویسنده = مازیار اسدی
تعداد مقالات: 1
1. سناریوی مرگ کودک(بی توجهی به صابر)

دوره 31، شماره 105، تابستان 1399، صفحه 76-76

سمیه زراعت پیشه؛ مازیار اسدی