نویسنده = ������ ������ ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. خود مراقبتی روانی و روش اجرای آن در روستا یا محله

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 94-98

سیده هاجر نبی پور املشی؛ اعظم درویشی