نویسنده = فریبا بهمن پور
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با علل تب ودرمان آن

دوره 30، شماره 102، مهر 1398، صفحه 38-40

فریبا بهمن پور؛ معصومه محمد ولی زاده