نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پایش و ارزشیابی الکترونیک برنامه‌های سلامت و راستی آزمایی

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 2-7

دکتر سعید امینی؛ فاطمه قنبری؛ بتول شفیعی؛ مریم حاج آقا محمدی