نویسنده = فاطمه شهرکی ده سوخته
چه می خوری؟!(دانستنی‌های مهم در باره محصولات ارگانیک )

دوره 33، شماره 115، دی 1401، صفحه 22-25

فاطمه شهرکی ده سوخته؛ بهروز معتمدی زاده؛ حسین نخعی


اقدام های بهداشت محیطی برای کنترل بیماری کرونا

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 32-35

حسین نخعی؛ فاطمه شهرکی