نویسنده = معصومه پرهیزکار صفدرآبادی
آموزش پیش از ازدواج

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 62-65

خاطره بره‌مقدم؛ معصومه پرهیزکار صفدرآبادی


نگاهی به روشها و اهداف یادگیری الکترونیک

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 10-14

فریبا ایدنی؛ لفته سیاحی؛ معصومه پرهیزکار صفدرآبادی؛ صغری حجازی