نویسنده = عشرت السادات موسوی
سناریو(گناه «گلنار» چه بود؟)

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 76-77

کیانا رضایی؛ عشرت السادات موسوی؛ دکتر محسن فدوی