نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. روایت مدیریت بحران توسط بهورز روستای زلزله زده «کوییک»

دوره 29، شماره 96، فروردین 1397، صفحه 84-85

عظیم آزادی؛ شکوفه نوروزی