نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. خاطره(داستان نجات زندگی یک مصدوم)،(آن نبض بهاری‌)

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 86-87

مرتضی جعفر صالحی؛ مریم صادقی