نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. آشنایی با خدمات مراقبت باروری ویژه در زنان واجد شرایط پزشکی

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 44-49

زهرا موسی آبادی؛ مریم صادقی؛ کبری کاهانی


2. خاطره(داستان نجات زندگی یک مصدوم)،(آن نبض بهاری‌)

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 86-87

مرتضی جعفر صالحی؛ مریم صادقی