نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت مراقبت از خود self-care management

دوره 26، شماره 91، فروردین 1394، صفحه 28-30

هادی طهرانی؛ پیام محمودیان؛ حسین ابراهیمی پور؛ سیده الهه حسینی