نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. آشنایی با خدمات مراقبت باروری ویژه در زنان واجد شرایط پزشکی

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 44-49

زهرا موسی آبادی؛ مریم صادقی؛ کبری کاهانی


2. مشاوره فرزند آوری

دوره 31، شماره 104، فروردین 1399، صفحه 32-34

حسین عجم زیبد؛ مرضیه محرابی؛ زهرا موسی آبادی