نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. آشنایی با گیاهان آپارتمانی مناسب برای محیط های اداری

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 11-13

طیبه سپهری اهرمی؛ فاطمه محمدی


2. سنایوی مرگ کودک 18 ماهه (امیرعلی)

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 37-37

زینب شیخ نصری؛ مینا فروردین