نویسنده = فروغ یزدی باغبان
عمر خود را کوتاه نکنیم!

دوره 33، شماره 115، دی 1401، صفحه 32-37

سعید حمیدزاده؛ فروغ یزدی باغبان زاده


خود مراقبتی در بیماری های آمیزشی

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 48-52

فروغ یزدی باغبان؛ محمد حسین خسروتاج