نویسنده = ������������ ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. سناریوی مرگ کودک (پایان دنیا)

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 18-19

زینب صباحی مقدم؛ رجا سکرانی محینی