نویسنده = �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کاربرد سموم در محصولات کشاورزی بر سلامت انسان

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 72-75

فاطمه صوفی کریمی؛ سکینه بقالیان