نویسنده = ���������� �������� ����������
آشنایی با درمان های ساده علامتی از جمله گلودرد در گروه سنی بالای 5 سال

دوره 32، شماره 109، تیر 1400، صفحه 18-20

سمیه قطبی نسب؛ ملیکا شریفی نیا


آشنایی با انواع سردرد، مراقبتهای لازم و راههای پیشگیری

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 76-79

ناهید وطن خواه؛ رقیه محبی؛ حمیده استقلال؛ عفت جانفزا؛ ملیکا شریفی نیا