نویسنده = ������ �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. چربی‌ها همیشه بد نیستند(نقش روغن ها و چربی ها در سلامت )

دوره 32، شماره 111، دی 1400، صفحه 59-61

طاهره جهانشاهی؛ زری شیخ اوشاغی