کلیدواژه‌ها = "کتاب"
تعداد مقالات: 2
1. انگیزه‌های درون تان را بشناسید(معرفی کتاب )

دوره 32، شماره 111، دی 1400، صفحه 46-47

امیر بحرینی زاده


2. کتاب تئوری انتخاب

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 24-25

امیر بحرینی زاده