کلیدواژه‌ها = سقوط"
تعداد مقالات: 1
1. سقوط و عدم تعادل

دوره 32، شماره 109، تیر 1400، صفحه 78-79

صغری رجبی؛ فهیمه امانی