کلیدواژه‌ها = بیماری مزمن ریوی
عمر خود را کوتاه نکنیم!

دوره 33، شماره 115، دی 1401، صفحه 32-37

سعید حمیدزاده؛ فروغ یزدی باغبان زاده