سرمقاله (سلامت را خودتان بسازید)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

مدیر مسؤول

موضوعات


سخنرانی دکتر غلامحسن خدایی قائم مقام رئیس دانشگاه درحوزه مشارکت‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در همایش مدیران مؤسسات قرآنی