تغذیه در بیماری‌های گوارشی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد

2 مربی مرکز آموزش بهورزی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد

3 رییس گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

موضوعات


× وثوق سیمین. تغذیه و رژیم‌درمانی کراوس (کتلین ماهان، سیلویا استامپ)، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی حیان- ابا صالح- شهرآب، 1394؛1(2): 27-8
× گروه مؤلفان انجمن تغذیه ایران، راهنمای رژیم‌درمانی، زیر نظر فریبا شیخ، تهران 1387؛1(2): 169-132
× سعادت نوری منوچهر. اصول نوین تغذیه، سازمان انتشارات اشرفی، 1392؛1(3)19-15
× کیا سالارمحمد. سبک زندگی سالم، انتشارات پارسای سلامت، 1396؛1(1) 95-55