مانورهای آمادگی در برابر بلایا و حوادث

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه‌های سلامت دانشکده علوم پزشکی مراغه

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه‌های سلامت دانشکده علوم پزشکی مراغه

3 رییس مرکز بهداشت و مسؤول واحد کاهش خطر در بلایا و حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان

4 کارشناس مسئول آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی لرستان

5 کارشناس گروه کاهش خطر در بلایا و حوادث معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

موضوعات


× کتاب کلیات برگزاری مانور و سناریونویسی در بحران، مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل مرکز مدیریت بحران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
× حاتمی، علی. (1394) ارزیابی مانور لحظه صفر بحران شهرداری مشهد، مشهد
× اردلان، علی. برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت‌ها، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی تهران، 1394
× دستورالعمل کشوی خدمات سلامت سطح اول ویژه استفاده در شهر، حاشیه شهر و مناطق روستایی، 1395