تبدیل اصولی اسلایدهای PowerPoint به اسناد Wordو برعکس

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


مایکروسافت آفیس ورد 2016 – رضا بهرامی راد
آموزش پاورپوینت – کتابخانه امید ایران