آشپزی سالم

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی گناوه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دشتستان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

3 ‌مسؤول مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

4 کارشناس ارشد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بم

موضوعات


×   حسن فاطمی، اصول تکنولوژی نگهداری موادغذایی،شرکت سهامی‌انتشار،1390
×   مینا مهدوی یکتا، اصول و روش های نگهداری موادغذایی، نشر ندای کارآفرین، 1394
×   وبسایت سلامت نیوز، http://www.salamatnews.com/news
×   مرکز سلامت محیط و کار، دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل ونقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی، 18039209
×     WHO, Fact sheets on food safety, 31 October 2017
×    United States Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service, Cooking for Groups A Volunteer’s Guide to Food Safety, March 2001 Slightly revised September 2011