اختلال عملکرد جنسی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز

2 مدیر و مربی مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه‌های سلامت ایذه دانشگاه علوم پزشکی اهواز

3 مدیر مرکز آموزش بهورزی شیروان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

4 مربی مرکز آموزش بهورزی شیروان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

موضوعات


  1. کمک به افراد مبتلا به مشکلات جنسی (دکتر پیترتریگول)ترجمه: دکتر مجید صفاری نیا، مجتبی دلیر
  2. اوحدی بهنام .تمایلات ورفتارها جنسی. چاپ دوم. اصفهان :مولف 1380
  3. اسدی فر فرحناز.نگرشی بر اختلالات عملکرد جنسی .تهران،برسات ؛1380
  4. فصلنامه باروری وناباروری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مهدی رنجبران، مینا چیذری 1، پگاه مطوری پور
  5. بررسی شیوع اختلالات عملکرد جنسی زنان در ایران دوره 22/شماره7/ ویژه

6. کیستنر. اصول بیماری ها و بهداشت زنان کیستنر. شرکت گلبان نشر؛ 1390

7. Jahanfar SH, Molaeenezhad. [Text book of sexual disorders]. Salemi & bizhe publication, Tehran. 2002;p.
11-61. Persian.
8.Frank JE, Mistretta P, Will J. Diagnosis and treatment of female sexual dysfunction. Am Fam Physician 2008;77(5):635-42.

5https://www.medicalnewstoday.com/articles/322338.php

nabzema.comnabzema.comnabzema.com