فضای مجازی و تأثیرات آن برخانواده

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس سلامت جوانان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

2 کارشناس مسؤول سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

3 ‌کارشناس سلامت روان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات