یک تجربه، یک درس

نوع مقاله : یک تجربه یک درس

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های بروجن دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

2 کارشناس مسؤول سلامت و بهداشت خانواده و مدارس بروجن دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

موضوعات