تحرک و فعالیت فیزیکی در نوجوانان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

2 کارشناس سلامت نوجوانان و جوانان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

موضوعات


  • دستورالعمل اجرای تمرینات کششی در مدارس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت، دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس.
  •  سموات طاهره ، مرادی محمد ، عیسی نژاد امین ، «برنامه ملی افزایش فعالیت بدنی برای ارتقای سلامت در جمهوری اسلامی ایران» زیر نظر احمد کوشا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت، واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر.