نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا (شناسایی مخاطرات DSS)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول مدیریت خطر بلایا و حوادث معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 کارشناس آموزش بهورزی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

موضوعات


  • کتاب برنامه ملی پاسخ نظام سلامت به حوادث و بلایا (EOP)-سال 1394 وزارت بهداشت
  • حیدر زاده، رمضانی‌خوجین. بررسی مراحل و راهکارهای مدیریت پسماندهای تخریب و ساخت در بلایای طبیعی. انسان و محیط زیست. 2015 Mar 21;13:57-70.