کبد چرب: علایم، عوامل خطر، پیشگیری و درمان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 کارشناس مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 کارشناس تغذیه گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

4 کارشناس مسئول مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

5 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی خلخال

6 رئیس گروه بیماری ها و مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی خلخال

موضوعات


-         دکتر ساندرا کابوت، مترجم: مریم ظهیر ، "کبد چرب برگشت پذیر است"، نشر آرتین طب ، 1392
-         دکتر سید موید علویان ، "راهنمای جامع کبد چرب" ، نشر کوثر ، 1391
-     معصومه نیشابوری ، "درسنامه پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث 2010: کبد، غدد و مجرای صفراوی"، نشر وتبلیغ بشری: تحفه، 1391
-     زینب مرادی کهنکی ، خیراله اسدالهی، قباد آبانگاه، کوروش سایه میری، " بررسی عوامل خطر کبد چرب غیر الکلی : مطالعه مورد-شاهدی"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 74 ، شماره 9، آذر 1395
-     دکتر محسن نعمتی. دکتر فرخنده رزم پور – حسین نیک رو، کبدچرب و مداخلات درمانی مولفان: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1396
-     دکتر آزیتا حکمت دوست . زینب مختاری، تغذیه و رژیم درمانی در بیماری های گوارش و کبد  مولفان: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
-         سایت آموزشی دفتر بهبود تغذیه  جامعه وزارت بهداشت http://nut.behdasht.gov.ir