از کتاب و کتابخوانی چه میدانید؟

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رابط فصلنامه و کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

2 مربی بهداشت محیط وحرفه ای دانشگاه علوم پزشکی بابل

موضوعات


  • نیل گیمن، نقش کتاب وکتابخوانی دراجتماع
  • معصومه آباد،  من زنده ام
  • هنر کتاب خواندن، آدریل جانسون ، اسماعیل اسعدی (مترجم) ، انتشارات اقبال ، 1389
  • محمد حسین حق جو، روش های تسریع در خواندن و درک تندخوانی
  • چگونه فرزندم را به مطالعه علاقه مند کنم؟  مانفرد وسپل .لیلا فضلی (مترجم) ، ناشر انجمن اولیاء و مربیان ، 1388