فعالیت جسمانی در گروه های هدف

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3 مدیر ومربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

4 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

5 کارشناس امور بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

6 کارشناس تأمین و برآورد نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

موضوعات


  • ·        احمد کوشا، مهدی نجمی، علیرضا مهدوی هزاوه، علرضا مغیثی، علی قنبری مطلق، مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه (ایراپن): محتوای آموزشی/مراقب سلامت، چاپ اول، تهران، نشر مجسمه، 1396
  • ·        دکتر امین عیسی نژاد، دکتر محمد مرادی، دکتر علیرضا مهدوی هزاوه، ابراهیم فلاح، راهنمای فعالیت بدنی، چاپ اول، قزوین، فحوای دانش، 1397
  • ·        مجموعه شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی جلد 1، دکتر مهشید فروغان، دکتر ضیا مجد، دکتر مهین سادات عظیمی، دفتر سلامت وجمعیت خانواده ومدارس اداره سلامت کودکان