آمادگی عملکردی در بلایا با تأکید بر نقش بهورز

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 زهرا یاری الغار، مدیر مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت شهرستان بیرجند

2 مربی بهداشت محیط و حرفه ای مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت شهرستان بیرجند

3 مربی مرکز آموزش بهورزی شهرستان طبس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

موضوعات


  • اقدامات در بروز بلایا،حسین کمر فرشته استان گلستان

    مجموعه کتب بلایا و اقدامات اولیه بهورزی /نویسنده قاسم رییس اکبری کارشناس ارشد آموزش بهداشت استان مرکزی

    کتاب برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها و فوریت ها مولف دکتر علی ارد لان و دیگران  

    اجرای برنامه های مدیریت خطر در بلایا مجموعه کتب بهورزی