سناریوی مرگ کودک

نوع مقاله : سناریوی مرگ

نویسندگان

1 رییس گروه سلامت نوزادان، کودکان و شیر مادر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 کارشناس مسؤول بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان شمیرانات

3 کارشناس کودکان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

موضوعات