نقش مهارت‌های ارتباطی در غربالگری بیماری‌های اعصاب و روان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس سلامت روان معاونت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی معاونت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

3 رئیس گروه سلامت روان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم

4 کارشناس سلامت روان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم

موضوعات


× متن آموزشی پیشگیری از خود کشی برای پزشکان عمومی، کارشناس و کاردان مراقبت‌های اولیه بهداشتی، بهورز و رابطان بهداشتی. دکتر سید مهدی حسن زاده، دکتر لاله حبیبی کوهی، دکتر میترا حفاظی، عیسی کریمی کیسمی. معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اداره سلامت روان).
× بسته آموزشی و راهنمای عمل کارشناس مراقب سلامت خانواده در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد- آذر ماه 1394
× متن آموزشی در زمینه کودک آزاری جسمانی (برای کارشناسان و کاردانان بهداشتی). دکتر کتایون خوشابی و سید عباس باقری یزدی
× راهنمای جامع والدین در تربیت سالم کودک، ریچارد ابدین، ترجمه دکتر انوشه امین‌زاده، نشر ارجمند و نسل فردا
× بوالهری جعفر. بهداشت روان برای کارشناسان بهداشتی با پیوست بهداشت روان برای بهورزان، 1386؛(3):113
× بسته آموزشی کارشناس مراقب سلامت خانواده در حوزه سلامت روان