مدیریت اطلاعات سلامت افراد و جمعیت تحت پوشش مبتنی بر داده های پرونده الکترونیک سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 سیده یسنا حسینی نیاز رابط فصلنامه بهورز و کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 کارشناس مسؤول آمار دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 کارشناس آمار مرکز بهداشت استان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی

4 کارشناس آمار مرکز بهداشت استان آذربایجان‌شرقی

5 معاون مدیریت توسعه شبکه و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


× سلمانی مجاوری، کردمصطفی‌پور، منصورکیایی، کوکب، عموزاد خلیلی، قوی کوتنایی، نگین. ارایه مدلی برای بهبود پرونده‌های پزشکی با ایجاد پرونده الکترونیک سلامت: مقاله مروری. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 2017 Nov 15;75(8):549-54
× جواد منزوی برزکی، احمدرضا رئیسی، سکینه سقائیان نژاد اصفهانی، ناهید توکلی. مطالعه‌ی تطبیقی ساختار و فعالیت انجمن مدیریت اطلاعات سلامت در کشورهای منتخب. مدیریت اطلاعات سلامت.;7(3).
× "کاربرد ممیزی بالینی در پرونده الکترونیک سلامت." In اولین همایش ممیزی بالینی و ارتقای کیفیت. Tabriz university of medical sciences، 2012.
× شکری زاده آرانی لیلا، کرمی مهتاب. تاثیر فن آوری اطلاعات در ارتقای نظام سلامت از دیدگاه کارکنان بیمارستان شهید بهشتی کاشان.
× مرجان قاضی سعیدی، روح الله خارا، محمد حسینی روندی. ضرورت بکارگیری داشبوردها در مدیریت اطلاعات سلامت. مدیریت اطلاعات سلامت.;12(2):255-62.
× جوادی افشان، مقدمی محسن، جولایی حسن، نظام اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی استان فارس
× www.iribnews.ir  ، پژوهش خبری، معرفی سامانه یکپارچه بهداشت(سیب)(راه اندازی، اهداف، ویژگی ها)
× نرم افزار سامانه یکپارچه بهداشت(سیب)
× فرزندی پور، صدوقی، فرحناز، احمدی، کریمی. طراحی الگوی اصول محرمانگی اطلاعات پرونده سلامت الکترونیک برای ایران-1386. نشریه مدیریت سلامت. 2008;11(33):33-46.
× شرکت دانش پارسیان، مدیریت پشتیبانی نرم افزار، راهنمای سامانه سیب ویژه غیرپزشک
: فقیهی مهدی ، معمارزاده غلامرضا ، رفوگرآستانه حسین ، حفظ حریم خصوصی بیماران ، پیش نیاز توسعه ی سلامت الکترونیک ، فصلنامه اخلاق پزشکی ، سال چهارم شماره 12 تابستان 1389