اصلاح ساختار مراقبت سلامت دهان و دندان در خانواده

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر گروه بهداشت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 کارشناس بهداشت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 کارشناس مسؤول بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

موضوعات


  1. اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی(دکتر حمید صمد زاده/ دکتر مسعود شعبانی/دکترنادره موسوی فاطمی/ دکتر شراره وکیل زاده/دکتر پروین باستانی/دکتر رحمانعلی طاهری )، دستورالعمل و راهنمای کشوری فلورایدتراپی، روشی برای پیشگیری جامعه نگر از پوسیدگی دندان.1391،تهران: انتشارات محقق اردبیلی
  2. اداره سلامت کودکان، دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی( گروه مولفین: دکتر الهام طلاچیان/دکتر علی بیداری/دکتر سید حامد برکاتی/دکتر عباس حبیب الهی/دکتر حمیدرضا لر نژاد .... و دیگران) ، راهنمای جامع مراقبت‌های ادغام یافته کودک سالم. 1393، انتشارات اندیشه ماندگار
  3. اداره سلامت مادران، دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، برنامه کشوری مادری ایمن مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران (راهنمای خدمات خارج بیمارستانی). 1395، انتشارات پدیده گویا
  4. وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی(دکترنادره موسوی فاطمی/ دکتر شراره وکیل زاده/دکتر پروین باستانی/ دکتر بهاره حاتمی/دکتر مرجانه مسچی/ دکتر محمد حسین کریمی/دکتر محمد محمد شیرازی/دکتر روژین قصیری)، طرح تحول سلامت دهان و دندان دانستنی‌های سلامت دهان و دندان ویژه معلمین و مراقبین سلامت،.1394،تهران: انتشارات گلابگیر
  5. اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی(ال جی.پیترسون/اس.تویتمن/جی.ان. پاخوموف ترجمه: دکتر مسعود شعبانی)، وارنیش فلوراید برای پیشگیری جامعه‌نگر از پوسیدگی دندان در کودکان.1383.
  6. اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی(دکتر مسعود شعبانی/دکتر حسین حصاری/شهنام حسینی )، سیلانت تراپی و ترمیم بدون تروما روشی برای پیشگیری جامعه نگر از پوسیدگی دندان در کودکان و نوجوانان .1387. انتشارات باغ رضوان
  7. اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، دستورالعمل اجرایی توافق نامه اجرایی همکاری‌های مشترک برنامه سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش 1393.
  1. وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، (دکترنادره موسوی فاطمی/ دکتر شراره وکیل زاده/دکتر پروین باستانی/ دکترندا معماری)، مجموعه دانستنی‌های سلامت دهان و دندان ویژه مربیان مهد کودک 1387، تهران: وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی