رفع مشکلات ارتباطی اینترنت یا شبکه

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مهندس سید کاظم بحرینی، رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


-        سایت‌های آموزشی سخت افزار و شبکه sakhtafzarmag  و shabakeh-mag