فوریت‌ها: اختلال سطح هوشیاری

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

2 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

3 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

4 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

موضوعات


× برنر، سودارث (1393) . درسنامه پرستاری داخلی و جراحی (مغز و اعصاب). (ترجمه: زهرا مشتاق).تهران: جامعه نگر ویراست 13،( انتشار به زبان اصلی 2014).
× مجموعه کتب آموزش بهورزی، کمک‌های اولیه. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، معاونت سلامت
× حسینی، زهره(1389). کمک‌های اولیه ویژه بهورزان، آموزش بهورزی استان خراسان رضوی، ناشر: سناباد
×  برکاتی، حامد و دیگران (1396)،کتابچه،احیای پایه کودکان و شیرخواران،  نوبت چاپ اول، ناشر: اندیشه ماندگار