آشنایی با علایم و درمان بیماران مبتلا به تپش و ناراحتی قلبی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

2 کارشناس بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 رابط فصلنامه بهورز و کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

موضوعات


× درسنامه پرستاری بیماری‌های قلب و عروق برونر و سودارث 2018
× کتاب درمانهای ساده علامتی( از کتب بهورزی)