بیماری‌های منتقله از آب و آموزش به خانوارها

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر و مربی بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

3 کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


-        آخرین دستورالعمل اقدامات بهداشت آب و فاضلاب به منظور پیشگیری و کنترل بیماری‌های منتقله از آب
-    بینا بیژن، پورزمانی حمیدرضا، محمودیان محمد حسن «میکروبیولوژی آب و فاضلاب»، انتشارات موسسه دانش پژوهان برین، اصفهان، 1389
-        کتاب بهداشت محیط از مجموعه کتب آموزش بهورزی، وزارت بهداشت